Kontakt

Centrala:
FUJIFILM Europe GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce
Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa
email: instax@fujifilm.pl; www.fujifilm.pl

tel. +48 22 517 66 54

tel (+48 22) 517 66 00
fax (+48 22) 517 66 02

Biuro obsługi klienta:
tel (+48 22) 517 66 40
tel (+48 22) 517 66 41
tel (+48 22) 517 66 42
tel (+48 22) 517 66 43
tel (+48 22) 517 66 45

Rejestracja w Sądzie Rejonowym dla m.st.Warszawa w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 00000347504, REGON 142214461, NIP 1070015355,
Konto 08 1050 0086 1000 0023 4799 9035, ING Bank Śląski S.A.

Formularz kontaktowy

Aktualności

Limitowany instax minion już w sprzedaży!

Gratka dla fanów minionków w każdym wieku już w sklepach!